top of page
BK_Export_Logo_wit_payoff_2018.jpg

DUCTH COOKWARE | 1851

BK คือแบรนด์เครื่องครัวเก่าแก่จากเนเธอร์แลนด์ ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1851  เลื่องชื่อในด้านนวัตกรรมและการออกแบบเครื่องครัว

Black Steel

BK Black Steel กระทะเหล็กกล้าอันแข็งแกร่งทนทาน ผิวลื่นแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งผิวเคลือบสังเคราะห์  เหมาะสำหรับการผัดทอดที่ใช้ความร้อนสูง ยิ่งใช้มากก็ยิ่งลื่น สามารถใช้งานได้นานตราบชั่วอายุคนเลยทีเดียว

The Dutch Dutch Oven

สัมผัสดัชโอเว่นที่แท้จริงจากแบรนด์เก่าแก่ของเนเธอร์แลนด์ BK The Dutch Dutch Oven ผลิตตามรูปแบบดัชโอเว่นดั้งเดิมที่มีขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1951 ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสตีลเคลือบอีนาเมล GlazeGuard ผิวด้านนอกสีเขียวและผิวภายในสีน้ำเงิน

bottom of page