top of page
200909_SMB_HardAnodised_Induction_SellSheet_A4TH.png
SwissDiamond 2000x2000.png

Swiss Non-Stick Technology

 

เครื่องครัว Swiss Diamond  เครื่องครัวเคลือบผิวกันติดเทคโนโลยีสวิส ช่วยให้ใช้งานง่าย และได้ผลลัพธ์ในการปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยม ผิวเคลือบกันติดปลอดภัย ปราศจาก PFOA

SetInUse2.jpg

Hard Anodised

เครื่องครัว Swiss Diamond รุ่น Hard Anodized Induction ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติในการนําความร้อนได้รวดเร็ว ผ่านกระบวนการฮาร์ดอโนไดซ์ ทําให้วัสดุมีความทนทาน แข็งแรง และทนการกัดกร่อนมากขึ้น

bottom of page