top of page
BK_Export_Logo_wit_payoff_2018.jpg

BK Black Steel

 

BK Black Steel กระทะเหล็กกล้าอันแข็งแกร่งทนทาน ผิวลื่นแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งผิวเคลือบสังเคราะห์  เหมาะสำหรับการผัดทอดที่ใช้ความร้อนสูง ยิ่งใช้มากก็ยิ่งลื่น สามารถใช้งานได้นานตราบชั่วอายุคนเลยทีเดียว

bottom of page