Kyocera Ceramic Slicer/ที่สไลซ์ผักเซรามิก CSN-10

Kyocera Ceramic Slicer/ที่สไลซ์ผักเซรามิก CSN-10

สไลซ์ผักผลไม้ได้อย่างสวยงาม ง่ายดาย และไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม ด้วย Kyocera ที่สไลซ์ผักเซรามิก CSN-10