top of page
AquaClean Water Filter For Gaggia Babila

AquaClean Water Filter For Gaggia Babila

 • ฟิลเตอร์กรองน้ำสำหรับใช้กับเครื่องชงกาแฟ Gaggia
 • สามารถกรองแคลเซียมและความไม่บริสุทธิ์ต่างๆออกจากน้ำ ซึ่งจะช่วยให้กาแฟมีรสชาติสมบูรณ์
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องชงกาแฟ
 • สามารถใช้ได้กว่า 625 ถ้วยต่อตลับ โดยจะขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำที่ใช้
 • ถ้าเปลี่ยนตลับกรองตามอายุ เครื่องจะสามารถชงกาแฟได้กว่า 5000 ถ้วยโดยไม่ต้องล้างตะกรัน
 • ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์
 • เหมาะสำหรับ Gaggia Babila โดยเฉพาะ และยังสามารถใช้กับรุ่นอื่นๆที่ใส่ตลับกรองได้
  ฿1,200.00 Regular Price
  ฿780.00Sale Price
  bottom of page